Strona Główna

Kolektory słoneczneKolektory płaskieKolektory próżniowe
Kolektory płaskie
Cennik Zestawów i urządzeń solarnych 2016r. PDF

Wszystkie kolektory słoneczne zbudowane są według podobnych zasad. „Czarna" powierzchnia ma na celu absorbować (pochłaniać) promieniowanie słoneczne, wytwarzać ciepło i przekazywać je do czynnika grzewczego (glikolu) krążącego w instalacji solarnej.Kolektory płaskie występują w około 90 % instalacji solarnych w Polsce i Europie.
Dlaczego tak jest, jakie są powody wybierania właśnie takich kolektorów i czy spełniają one oczekiwania Inwestorów?  W kilku punktach postaramy się odpowiedzieć na te pytania !
1. Kolektory słoneczne płaskie zapewniają korzystną relację ceny do wydajności cieplnej w większości przypadków zastosowania instalacji solarnej.

2. Kolektory płaskie przez cały okres eksploatacji pracują z jednakową wydajnością

3. Ich konstrukcja zapewnia dużą odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i zagrożenia mechaniczne

4. Serwisowanie kolektorów płaskich jest mało skomplikowane, a pokrycie wykonane z solarnego szkła hartowanego eliminuje potrzebę czyszczenia.

Jednak za „serce” kolektora uznaje się powszechnie absorber, jako element odpowiadający za pozyskiwanie promieniowania słonecznego, wytwarzanie i oddawanie ciepła.

 • miedź-miedź
 • układ harfowy
 • aluminium-miedź
 • układ harfowy
 • aluminium-aluminium
 • układ meandrowy

Absorbery kolektorów słonecznych stanowią ich podstawowy element, odpowiedzialny za pozyskiwanie promieniowania słonecznego, wytwarzanie i przekazywanie ciepła.

Absorbery w kolektorach słonecznych wykonywane są obecnie z użyciem dwóch materiałów: miedzi oraz aluminium. O ile wcześniej standard stanowiły absorbery całkowicie miedziane, to obecnie standardem rynkowym stały się absorbery aluminiowo-miedziane (Al-Cu), to znaczy z blachą aluminiową i orurowaniem. Oferują one niższą cenę zakupu dzięki zastąpieniu miedzi przez aluminium, a jednocześnie orurowanie miedziane pozwala zachować standardowe reguły wykonywania instalacji solarnej. Jakie cechy posiadają więc kolektory z absorberami danego typu? Jakie wynikają z tego korzyści czy też reguły montażowe?

np. Hewalex KS2000 TLP
Hewalex KS2000 SLP

 

Absorber miedziano-miedziany

 • • Tradycyjna technologia, ustępująca na rzecz popularyzacji aluminium, z uwagi na rosnące ceny miedzi
 • • Najwyższy standard techniczny – miedź jako materiał o wysokiej przewodności cieplnej, trwałości, odporności na korozję i wytrzymałości cieplnej
 • • Dogodne łączenie tego samego materiału (blachy i orurowania), możliwość stosowanie różnych technologii łączenia
 • • Możliwość pokrywania absorbera miedzianego warstwami niestandardowymi, jak np. czarny chrom
 • • Szerokie możliwości wykonania instalacji solarnej, także z rur miedzianych i z połączeniami lutowany

 np. Hewalex KS2000 TLP AC

Absorber aluminiowo-miedziany

 • • Obecny standard rynkowy w budowie kolektorów słonecznych
 • • Optymalizacja kosztu kolektora słonecznego, obniżenie ceny w stosunku do kolektorów z absorberami całkowicie miedzianymi
 • • Zachowanie orurowania z miedzi, pozwala wykonywać standardową instalację solarną, także z rur miedzianych i z połączeniami lutowanymi
 • • Absorbery aluminiowe wykonywane jedynie z pokryciami tzw. „niebieskimi” (np. tlenki tytanu)
 • • W stosunku do kolektorów z absorberami miedzianymi w całości, zazwyczaj niższe sprawności pracy (porównując kolektory tego samego producenta)np. Hewalex KS2000 TLP Am

 Absorber aluminiowo-aluminiowy

 • • Nowa technologia wprowadzająca nieosiągalny wcześniej poziom ceny w stosunku do wydajności cieplnej
 • • Niższy koszt kolektora zwiększa możliwości zakupu instalacji solarnej
 • • Łączenie jednego materiału zmniejsza ryzyko występowania nadmiernych naprężeń (jednakowa rozszerzalność cieplna), korozji galwanicznej (jak dla dwóch różnych materiałów) i  pozwala na łatwy recycling w przyszłości
 • • Zastosowanie orurowania z aluminium, wprowadza konieczność stosowania elementów instalacji solarnej neutralnych dla aluminium (m.in. brak rur miedzianych, elementów mosiężnych, połączeń lutowanych)

Dlatego przy zakupie kolektora słonecznego absorber powinien stanowić główne kryterium wyboru, gdyż decyduje o sprawności kolektora i odpowiada za zachowanie niezmiennych parametrów w całym okresie eksploatacji kolektora.

 

Metoda spawania laserowego, stosowana przy łączeniu absorbera aluminiowego z orurowaniem miedzianym, oraz przy łączeniu absorbera aluminiowego z orurowaniem aluminiowym.