Strona Główna
Fotowoltaika
ZOBACZ NASZE REALIZACJE »

Aktualny projekt przepisów zwalnia energię wyprodukowaną w instalacjach do 40 kWp z ustawy akcyzowej. Otwiera to możliwość do zużywania energii na potrzeby własne przez prosumentów. 
Projekt Ustawy w ostatniej wersji zawiera szereg zmian w stosunku do poprzedniego projektu: 

- Mikro instalacje (poniżej 40 kWp) są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, pod warunkiem wykonania ich przez certyfikowanego mikro instalatora 
- Wszystkie instalacje powyżej 40 kWp wymagają pozwolenia na budowę. 
- Wszelkie spory dotyczące umów przyłącza, praw majątkowych są rozstrzygane przez sądy a nie URE jak do tej pory. 
- Wydane w obecnym systemie prawnym warunki przyłącza zachowują ważność przez 2 lata od momentu ich dostarczenia. 

Ministerstwo Gospodarki, autor ustawy o OZE, zapowiada ponadto, że nowe regulacje w większym stopniu przyczynią się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w mikroskali – małych systemów OZE instalowanych w gospodarstwach domowych. 

W tym celu, nowe regulacje mają znacząco uprościć inwestycje w domowe systemy OZE i zwolnić tzw. prosumentów (gospodarstwa domowe, które będą produkować zieloną energię częściowo na własne potrzeby, a częściowo odsprzedawać ją do sieci) z szeregu wydatków związanych z uzyskaniem pozwoleń i przyłączeniem do sieci. Na nowych regulacjach dla tzw. rozproszonej energetyki mogą zyskać zwłaszcza producenci i instalatorzy małych systemów do produkcji energii odnawialnej. 

Zgodnie z propozycjami zawartymi w projekcie ustawy o OZE, właściciele małych systemów do produkcji zielonej energii o mocy do 40 kW, po wprowadzeniu w życie nowych regulacji, w celu produkcji energii zostaną zwolnieni z obowiązku zakładania działalności gospodarczej i posiadania koncesji, a także nie będą musieli ponosić kosztów przyłączenia do sieci i montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

Ponadto, na wszystkie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kW po wprowadzeniu w życie nowej ustawy o OZE będzie można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 40 % kosztów kwalifikowanych.


WAŻNE INFORMACJE DLA PRZYSZŁYCH POSIADACZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH – W PIGUŁCE.

Przykładowa instalacja na gruncie 7 kW

Wszystkie użyte komponenty elektrowni PV są objęte gwarancją producenta. Na falownik w standardzie 5 lat gwarancji z możliwością jej wydłużenia do 25 lat (opcja płatna..). Moduły PV – do wyboru. Gwarancja min. 10 lat na produkt oraz sprawność liniową po 30 latach na poziomie 81,5 %. Systemy montażowe 10 lat gwarancji.  Firma Mawor udziela rękojmi na wykonany zakres prac na okres 5 lat od momentu podpisania protokołu odbioru robót. Ponadto na bieżąco udzielamy serwisu pogwarancyjnego.

WAŻNE:
Dzięki obowiązującej ustawie o OZE, od 01.07. 2016. wprowadzono dla właścicieli instalacji fotowoltaicznej roczny okres rozliczeniowy tzw. „Net metring”.  Net metering to system umożliwiający rozliczanie się właściciela instalacji z operatorem w okresach rocznych na podstawie różnicy między energią wyprodukowaną i zużytą przez prosumenta. Taka forma rozliczeń pozwala na wykorzystanie sieci jako „magazynu energii”. Dzięki czemu prosument jest w stanie wykorzystać całą wyprodukowaną przez swoją elektrownię PV energię na potrzeby własne i być rozliczanym tylko z nadmiaru bądź niedomiaru energii. Jest to obecnie jeden z najlepszych i najtańszych, z punktu widzenia państwa, systemów wsparcia dla instalacji przydomowych i w znaczący sposób wpływa on na zwiększenie opłacalności tego typu inwestycji.  W myśl znowelizowanej ustawy OZE od 1 lipca 2017 r. okres rozliczania (czyli net metering ) wydłużony został do 365 dni ,,czyli raz w roku. Oprócz tego już za przesył nie będziemy płacić, tylko będziemy podlegać tzw. OPUSTOM czyli rozliczenie z operatorem będzie na zasadzie 1:08 ,,, upraszczając oddajemy do sieci 1 kWh, a odbieramy 0,8 kWh (te 20% zabiera operator, w tym już jest ukryta opłata za przesył). 

 
Klauzula o Poufności/Ochronie Danych: 
Niniejszy dokument stanowi własność przedsiębiorstwa. Zabronione jest rozpowszechnianie go w jakikolwiek sposób, a także udzielanie informacji o jego treści osobom nieuprawnionym. 

Poniżej bardzo ważna informacja ekonomiczna, o której nie wie przeciętny Kowalski, myślący o zakupie instalacji PV:
1. Od stycznia 2020 r obowiązuje ponownie dotacja do każdej zgłoszonej instalacji w wysokości 5000 zł ( dla osób fizycznych )

2. Odliczenie kosztów instalacji od podatku nawet do 6 lat:

https://columbusenergy.pl/2019/01/04/od-2019-roku-mozesz-odliczyc-koszt-instalacji-fotowoltaicznej-od-podatku/

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !Materiały źródłowe: YAWAL Solar

Przykładowe ceny zestawów PV:

Lp.

Moc (W)

Ilość modułów

Falownik

Dostawca modułów

Cena zestawu od
(zł netto)

1

1500

6

SMA

-

7 400

2

2000

8

SMA

-

9 300

3

3000

10

SMA

-

12 600

4

3500

12

SMA

-

14 900

5

4000

14

Kaco 5005

-

18 800

 

W zestawie znajdują się:

W skład zestawu nie wchodzą kotwy mocujące profil do dachu ponieważ ich typ zależy od pokrycia dachu: papa, blacha trapezowa, blachodachówka, dachówka ceramiczna.

Jako wyposażenie dodatkowe, mogą być też zastosowane optymalizery mocy – w wypadku okresowego zacienienia w ciągu dnia, części paneli.Moduł multikrystaliczny 255 W ( przykład )

 


Inwerter SMA( falownik) 4,4 kW ( przykład )