Strona Główna
Aktualności


W związku z dużym i wciąż narastającym zainteresowaniem techniką PV ( Fotowoltaika ), informujemy, iż temat nie jest nam obcy i wciąż podążamy za nowościami w sferze dominujących rozwiązań. Postęp technologiczny w produkcji paneli i osprzętu jest bardzo dynamiczny, ale nie zawsze idzie w parze z tym, co firmy oferują klientom.
Firma MAWOR ma na swoim kącie realizacje typu: ON Grid, OFF Grid, Instalacje z akumulatorami energii, czy stacje ładowania samochodów.


Montujemy również systemy PV przeznaczone tylko do przygotowania ciepłej wody, czyli zastępujące systemy solarne cieczowe ( glikolowe).
Tu należy jednak zaznaczyć, że system PV do ogrzewania ciepłej wody potrzebuje 4 razy większej powierzchni zalegania kolektorów ( paneli ) niż system glikolowy. ( kolektor cieczowy ma sprawność około 90 %, a kolektory PV – od 16%  do 20 %.
Koszt jednostkowy na wytworzenie tej samej ilości ciepła jest porównywalny.

Dostarczane przez nas systemy bazują na wysokiej jakości kolektorach PV mono krystalicznych, oraz inwertechach ( falownikach) klasy premium.
Zapraszamy do kontaktu: mawor@mawor.pl
Włodzimierz Turkowicz, Marek Woch