Strona Główna
Serwis Solarny

- przywraca pierwotną wydajność
- przedłuża żywotność instalacji
- chroni przed poważnymi awariami elementów

Tak jak każdy system, każdy przedmiot złożony - urządzenie, układ solarny dla poprawności działania, wymaga serwisu.
Systemy solarne możemy podzielić na kilka rodzajów, rozróżniając je w zależności od rodzaju i typu zastosowanych kolektorów.
Tak więc spotykamy instalacje z kolektorami płaskimi i próżniowymi.


Instalacja 60 kolektorów płaskich – moc około 100 kW. Można nią ogrzać w słoneczny dzień budynek o pow. około 1200 m2.
Posadowienie na gruncie – ułatwia serwisowanie, ale zabiera powierzchnię działki około 300 m2

Niewątpliwie serwis instalacji z kolektorami płaskimi jest mniej skomplikowany niż w przypadku układów próżniowych. Tym bardziej, że w kolektorach próżniowych możemy wyodrębnić kilka ich rodzajów. Są to kolektory z rurą termosową ( dwuścienną) i rurą tubową ( jednościenną) .

Następny podział kolektorów próżniowych wynika ze sposobu przekazania ciepła z absorbera do czynnika grzewczego:
1. kolektor próżniowy termosowy – absorber napylony na wewnętrzną rurę szklaną – kolektory z tzw. ciepła rurką ( heat pipe)

2. kolektor próżniowy termosowy - absorber napylony na wewnętrzną rurę szklaną – kolektor z tzw. U rurką

3. kolektor próżniowy tubowy – absorber w postaci miedzianego paska, pokrytego absorberem – do absorbera przyspawana rurka cieplna ( heat pipe )4. kolektor próżniowy tubowy – absorber w postaci miedzianego paska, pokryty powłoką wysoko selektywną. Do absorbera przyspawana rurka o średnicy np. 12mm, a wewnątrz jej włożona rurka o średnicy 8 mm . Tzw. kolektor pełnego przepływu.

Kolektor pełnego przepływu ( rurka w rurce) jest to najbardziej uniwersalny kolektor , charakteryzujący się najmniejszymi stratami przesyłowymi ciepła. Może być montowany w każdej pozycji ( od całkowicie horyzontalnej do całkowicie pionowej). Przepływ płynu solarnego bezpośrednio przez każdą rurę próżniową sprawia, że kolektor nie traci sprawności z biegiem lat.

 

Ze wszystkich przedstawionych powyżej kolektorów próżniowych, najbardziej wrażliwy na brak serwisu jest ten pod poz. 1

Jego specyficzne warunki pracy, 3 - progowy przekaz ciepła, oraz niedokładności wykonania na etapie produkcji i montażu sprawiają, że wymaga on co rocznego sprawdzania jego wydajności, a co 2 lata gruntownego serwisu. Głównie należy sprawdzać stan miedzianych kondensatorów umieszczonych w miedzianej rurze zbiorczej ( najczęściej tu występuje przyczyna spadku wydajności)

Dodatkowo – kolektor, w którym zastosowano tylko jedną rurę zbiorczą ( ze skrzynki kolektora wystaje tylko jedna rurka z każdej strony) ulega tzw. zjawisku "samohamowności". Mówiąc prościej – kolektor przestaje przekazywać ciepło, gdy glikol osiągnie temp. około 60 - 70 st. ( zostaje zahamowane zjawisko skraplania i odparowania czynnika w rurce heat- pipe).

Na zdjęciu widać zdemontowaną rurę próżniową po 2 latach pracy. Biała pasta pokrywająca kondensator, która miała przewodzić ciepło, pod wpływem wysokiej temperatury, zamieniła się w kruchy proszek, stanowiący izolację

Szczególnej uwagi wymagają instalacje solarne, ogrzewające wodę basenową.
W przypadku zastosowania elementów mosiężnych , przez które płynie woda basenowa, należy sprawdzać ich stan pod kątem ubytków cynku w stopie mosiężnym.
Z biegiem lat pracy, elementy wykonane z mosiądzów niskiej jakości – po prostu – mogą się rozsypać……w ręku !!!

KOSZTY WYKONANIA SERWISU:

Serwis coroczny:
- sprawdzenie ciśnienia glikolu
- sprawdzenie stanu ogólnego naczynia przeponowego, oraz ciśnienia wstępnego.
- sprawdzenie stanu izolacji termicznej rur na dachu, przy kolektorach
- odpowietrzenie instalacji solarnej
- sprawdzenie temp. zamarzania, oraz odczynu PH glikolu

KOSZT – 400 zł netto

 
Serwis co 4 lata:
- czynności jak powyżej, a dodatkowo:
- sprawdzenie stanu anody magnezowej ( zbiorniki emaliowane)
- wymiana glikolu
- sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa

KOSZT – 550 zł netto + koszt płynu glikolowego + koszt anody magnezowej

 
Serwis naprawczy – na zgłoszenie Klienta:
- wymiana kolektora ( naprawa)
- wymiana zbiornika cwu
- likwidacja przecieku glikolu
- wymiana naczynia przeponowego
- wymiana izolacji solarnej na dachu

KOSZT – w każdym przypadku uzgadniany indywidualnie.Uwaga:
Wszelkie prace przy kolektorach słonecznych, zalicza się do prac niebezpiecznych, a dodatkowo – do prac na wysokości. W związku z tym serwis instalacji na dachu o znacznym pochyleniu, wymagający dodatkowej asekuracji będzie wyceniany indywidualnie !

 
Bardzo ważnym elementem serwisu jest badanie glikolu. Nie chodzi tu tylko o zbadanie jego odporności na zamarzanie, ale również zbadanie jego pH.
Ważnym też jest nie przekraczanie 5 letnich okresów wymiany glikolu na nowy. W ekstremalnych warunkach pracy, glikol powinno się wymieniać co 4 lata.

Po tym okresie płyn może ulec rozkładowi i stać się agresywnym dla miedzi i aluminium
W uzasadnionych przypadkach podejmujemy się również przebudowy instalacji w celu poprawy ich wydajności i efektywności.
Jeśli zamontowano kolektory pod nieodpowiednim kątem, obserwuje się znaczący spadek efektywności ( nawet o 50 % )- w okresach jesienno-zimowych. Standardowy serwis nie poprawi działania takiej instalacji

Koszt operacji poprawiającej kąt padania promieni słonecznych, uzgadniany zawsze indywidualnie!!!


MODERNIZACJA SYSTEMU SOLARNEGO – 4 X 350 L

Mamy też i takie zgłoszenia od zrozpaczonych klientów, którzy wydali spore pieniądze na zakup systemu solarnego………i pomimo zapewnień i późniejszych różnych prób poprawy wydajności przez sprzedawcę, system NIE DZIAŁA !
Tzn. działa teoretycznie……..instalatorzy pojawiają się na wezwania…..coś poprawiają……..znowu zapewnienia, że po dzisiejszym serwisie będzie OK!
Potem kontakt się urywa….telefony milkną………a klient zostaje z problemem sam!
Czasami jednak da się „PACJĘTA” zreanimować – jak w tym przypadku!
Teraz rzeczywiście wystarczy już coroczny serwis – i wszystko Ok. – praktycznie!


Pierwotny wygląd instalacji solarnej – wykonanie przez firmę X.
- mocowanie kolektorów na prętach gwintowanych M10
- rury bez izolacji termicznej
- brak kąta pochylenia w kierunku południowym
- sprawność około 40 %
- brak efektu samoczyszczenia szyb kolektorów


Przebudowa instalacji i końcowy wygląd – wykonanie przez MAWOR s.c.
- profesjonalna konstrukcja wsporcza
- rury w izolacji termicznej HT z płaszczem PVC
- wszystkie kolektory w jednej baterii
- kąt pochylenia 45 st. w kierunku południowym
- sprawność całoroczna około 80 %

 

SERWIS KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PRÓŻNIOWYCH

TYPU  CPC  (WATT, Paradigma, Buderus) 

Bardzo wydajne kolektory o bezpośrednim przepływie glikolu przez rury próżniowe 1800x42. ( 1500x42)

Glikol przepływa rurką fi 8 w kształcie  litery U. Dół tej literki znajduje się na końcu każdej rury próżniowej kolektora. Niefortunność takiego rozwiązania polega na tym, iż ów „zakręt” jest bardzo ciasny i na domiar złego średnica wewnętrzna wynosi zaledwie 5 - 6 mm.

Kolektory te dostarczane były przez producentów w zestawach z płynem solarnym ( czerwonym), który po 4 – 5 latach ulegał rozkładowi i wytrącał się z niego osad.

Jeżeli inwestor nie dopilnował wymiany płynu solarnego na czas, a dodatkowo nastąpiło kilku krotne przegrzanie baterii……… następowało trwałe zablokowanie rurek fi 8, właśnie w miejscu tego ciasnego zakrętu na dole rury próżniowej.

W takiej sytuacji – nawet bardzo zaawansowany technicznie serwis – będzie nieskuteczny!

Kolektor taki kwalifikuje się jedynie do demontażu i zastąpienia go nowym.

A więc pamiętajmy o terminowym serwisie instalacji z kolektorami CPC , a także szybkiej reakcji na każdą awarię systemu - w postaci braku ciśnienia, zaniku prądu, czy zauważonego jakiegokolwiek wycieku płynu.

SZYBKI SERWIS UCHRONI TWOJĄ INSTALACJĘ PRZED WYŁĄCZENIEM Z PRACY NA ZAWSZE!!!Naprawa – polegająca na rozcięciu U rurki i mechanicznym usunięciu „skrzepu” – a po ewentualnej pozytywnej próbie płukania w myjce ultradźwiękowej, spawaniu lutem srebrnym – CAŁKOWICIE NIEOPŁACALNA !!!


INSTALACJA 15 KOLEKTORÓW KS 2500 TLP + zbiornik 1500 L

Nie pracująca od 1,5 roku.
Miejsce zamontowania – Szkoła Podstawowa

uszkodzone króćce mosiężne wewnętrzna krawędź wytrawiona przez stary – agresywny glikolresztki uszczelek, które wytopiły się na skutek wysokiej temperatury

Bateria 15 kolektorów po wymianie uszczelniaczy, naprawie izolacji na dachu, po płukaniu i napełnieniu świeżym glikolem.KWIATEK DO KOŻUCHA ?

10 lat temu wykonana - instalacja solarna w Alupexie . jak widać – cuda się zdarzają, mimo beztroski i niedouczenia instalatora – system pracował aż do czerwca 2022 r !!!….aby nie demolować ścian w całym domu – wymieniliśmy rurociągi tylko na piętrze – w sumie około 25 mb ..

….przy kolektorze, ciśnienie i temperatura 150 st. C. zrobiły swoje !Naprawy dokonano, stosując rurę nierdzewną INOX w izolacji HT

GLIKOL W WODZIE UŻYTKOWEJ:….przyczyna może być tylko jedna – wężownica solarna straciła swoją szczelność – normalnie, zbiornik do wymiany !!!350 L zbiornik dzisiaj kosztuje około 3 – 5 tyś złotych……i żeby można było go dostać „od ręki”.- wykonano naprawę przy użyciu wymiennika zewnętrznego i pompy wody użytkowej.
Powinno pracować około 10 lat ( jeśli nie zrobi się dziura w innym miejscu )