Strona Główna
Fotowoltaika

Prawdopodobny moment wejścia w życie ostatniej nowelizacji ustawy - Prosumenckiej – to połowa roku 2015.

Aktualny projekt przepisów zwalnia energię wyprodukowaną w instalacjach do 40 kWp z ustawy akcyzowej. Otwiera to możliwość do zużywania energii na potrzeby własne przez prosumentów. 
Projekt Ustawy w ostatniej wersji zawiera szereg zmian w stosunku do poprzedniego projektu: 

- Mikro instalacje (poniżej 40 kWp) są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, pod warunkiem wykonania ich przez certyfikowanego mikro instalatora 
- Wszystkie instalacje powyżej 40 kWp wymagają pozwolenia na budowę. 
- Wszelkie spory dotyczące umów przyłącza, praw majątkowych są rozstrzygane przez sądy a nie URE jak do tej pory. 
- Wydane w obecnym systemie prawnym warunki przyłącza zachowują ważność przez 2 lata od momentu ich dostarczenia. 

Ministerstwo Gospodarki, autor ustawy o OZE, zapowiada ponadto, że nowe regulacje w większym stopniu przyczynią się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w mikroskali – małych systemów OZE instalowanych w gospodarstwach domowych. 

W tym celu, nowe regulacje mają znacząco uprościć inwestycje w domowe systemy OZE i zwolnić tzw. prosumentów (gospodarstwa domowe, które będą produkować zieloną energię częściowo na własne potrzeby, a częściowo odsprzedawać ją do sieci) z szeregu wydatków związanych z uzyskaniem pozwoleń i przyłączeniem do sieci. Na nowych regulacjach dla tzw. rozproszonej energetyki mogą zyskać zwłaszcza producenci i instalatorzy małych systemów do produkcji energii odnawialnej – dachowych instalacji fotowoltaicznych. 

Zgodnie z propozycjami zawartymi w projekcie ustawy o OZE, właściciele małych systemów do produkcji zielonej energii o mocy do 40 kW, po wprowadzeniu w życie nowych regulacji, w celu produkcji energii zostaną zwolnieni z obowiązku zakładania działalności gospodarczej i posiadania koncesji, a także nie będą musieli ponosić kosztów przyłączenia do sieci i montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

Ponadto, na wszystkie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kW po wprowadzeniu w życie nowej ustawy o OZE będzie można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 40 % kosztów kwalifikowanych.
Zasady finansowania przedstawiono w Linku: Prezentacja - Program dofinansowania PROSUMENT » [PDF]Materiały źródłowe: YAWAL Solar

Przykładowe ceny zestawów PV:

Lp.

Moc (W)

Ilość modułów

Falownik

Dostawca modułów

Cena zestawu (zł brutto)

1

1500

6

SB2100TL

Yawal

12 680

2

2000

8

SB2500TL

Yawal

14 520

3

3000

10

SB3000TL

Yawal

21 490

4

3500

12

SB4000TL

Yawal

23 590

5

4000

14

Kaco 5005

Yawal

25 160

 

W zestawie znajdują się:

W skład zestawu nie wchodzą kotwy mocujące profil do dachu ponieważ ich typ zależy od pokrycia dachu: papa, blacha trapezowa, blachodachówka, dachówka ceramiczna.


Nowość w firmie MAWOR s.c.:

Od lutego 2016 roku, w naszej ofercie będą hybrydowe zestawy grzewcze – wszystko od jednego sprawdzonego dostawcy. W skład zestawów wejdą : pompa ciepła powietrze/woda, Moduły fotowoltaiczne, oraz kolektory słoneczne.
Będziemy też proponować dofinansowanie do projektów, w których będą moduły fotowoltaiczne o mocy do 40 kW.


Moduł multikrystaliczny 255 W

 


Inwerter ( falownik) 1,3 kW